Składka członkowska 2004

Konto bankowe, na które wpłacamy składki członkowskie
(do 10-tego dnia każdego miesiąca)
W tytule przelewu zamieszczamy imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc, za który wpłacamy składkę.
58 1140 2004 0000 3202 7751 4669