Składka członkowska 2007

Konto bankowe, na które wpłacamy składki członkowskie (200 zł/miesiąc).
(do 10-tego dnia każdego miesiąca)
W tytule przelewu zamieszczamy imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc, za który wpłacamy składkę.
61 1140 2004 0000 3102 7751 4761